AZ ORSZÁGOS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET (OMBKE) megalakulása

Az állandóan csörgő mobiltelefonok és az internet korszakában nem is gondolunk arra, hogy milyen nehézségekbe ütközött az "információáramlás" a régebbi időkben. (Gondoljunk csak arra, amikor úgy 15 évvel ezelőtt nem lepődtünk meg azon, ha a telefon nem adott vonalat). A XVIII. században valószínűleg még ennél is nehezebb lehetett a távolsági kommunikáció. Lehetett levelet küldeni vagy utazni, de mindkettő sok időt vett igénybe, vagy ha a technika és tudomány új eredményei érdekelték az embert, vehetett szakkönyvet vagy folyóiratot (valószínűleg ezt sem a mai sebességgel). Megérett az idő valami újra.

Amikor 1786-ban Born Ignác kidolgozott egy új amalgamációs eljárást, akkor ennek bemutatására a Selmecbánya melletti Szklenóra meghívták a kor legtekintélyesebb szakembereit. A 27 meghívott 8 országból (Mexikóból is) érkezett az új eljárás helyszíni tanulmányozására. Ez a találkozó volt ismereteink szerint a világon az első nemzetközi műszaki- tudományos (bányász-kohász) kongresszus. Ekkor Born javaslatára megalapitották a "Societat der Bergbaukunde"-t, bányászati társaságot, mely az első nemzetközi tudományos szakegyesületnek tekinthető.

A társaságnak 1789-ben 147 tagja volt, köztük Lavoisier, Klaproth, Geothe és Watt. Folyóiratuknak, a "Bergbaukunde" c. kiadványának két évfolyama jelent meg 1789 és 1790-ben (Lipcse), a szerkesztők Born és F. W. Trebra voltak.
Az egyesület 1791-ben megszűnt működni (miben jelentős szerepe volt Born halálának).

Magyarországon ez után évtizedekig nem szerveződött új bányászati egyesület, pedig a műszaki és természettudományos társaságok sorra alakultak, pl:
1826 - Magyar Tudományos Akadémia
1850 - Magyarhoni Földtani Társulat
1866 - Országos Erdészeti Egyesület
1867 - Magyar Mérnök és Építész Egylet.
Ezek közül néhányban részt vettek a bányász-kohász szakma képviselői is.

Az önálló egyesület alapításának igénye folyamatos, többek közt Kerpely Antal, Farbaky István és Péch Antal is tesz javaslatot. Végül az Akadémia hallgatói és tanárai összefognak és a hallgatók által 1887-ben létrehozott Bányászati és Kohászati Szakirodalmat Pártoló Egyesületből 1892. június 27-én Selmecbányán az Akadémián megalakult az OMBKE 47 alapító és 527 rendes taggal. A székhely Selmecbánya, az elnöke Teleki Géza gróf, ügyvivő alelnök Sóltz Vilmos.

Az OMBKE-ről bővebben