Kik voltak azok, akik előbbre vitték a tudományt és a technikát?
Akik sokat tettek a műszaki fejlődésért és nemzetközi elismerést vívtak ki?

Az anyagtudomány és földtudomány jeles képviselőinek életrajzai:

Agricola

Bél Mátyás

Born Ignác

Böck Hugó

Cotel Ernő

Cséti Ottó

Ganz Ábrahám

Geleji Sándor

Hell család

Hell József

Hell Máté Kornél

Herrmann Emil

Müller Ferenc

Mikoviny Sámuel

Faller Gusztáv

 

Faller Károly

Farbaky István

Fazolák

Finkey József

Kerpely Antal

Péch Antal

Ruprech Antal

Schenek István

Sóltz Vilmos

Vitális István

Zsigmondy Vilmos

C. T. Delius

C. Doppler

N. Jacquin

J. T. Peithner

Leírások:

Akadémia
Selmec
OMBKE és elődje