A Hell család

Az eredeti családnév Höll volt.
A legidősebb Hell Máté Kornél (Schlackenwerth, 1650 – Selmecbánya, 1743) 1694-ben telepedett le Selmecbányán: az udvari kamara a bányavizek mérséklésével bízta meg a főgépmestert. Találmányai: lójárgányos emelő és rudas bányaszivattyú.
Kétszer nősült, 22 gyermeke volt. Fiai közül József Károly és Ignác Kornél ugyancsak a bányagépészet terén szerzett érdemeket, Miksa Rudolf csillagászként vált híressé. Utóbbi változtatta a „Höll" családnevet Hell-re.

Hell Máté Kornél és Hell József Károly részletes életrajza és munkásságuk külön oldalakon találhatók, de Hell Miksáról, aki csillagász volt, is álljon itt egy rövid ismertetés.

Hell Miksa
(Selmecbánya, 1720. máj. 15. – Bécs, 1792. ápr. 14.)

Középiskolái a selmeci gimnáziumban végezte. Ezután 1738-ban belépett a jezsuita rendbe. 1741-tol Bécsben tanult, eloször filozófiát, majd természettudományokat. 1743-tól matematikát tanult.
1755-ben királyi csillagásznak nevezték ki Bécsbe. Az ő munkája nyomán alakult meg a következő évben az egyetemi csillagvizsgáló, ő lett első igazgatója is.

VII. Keresztély dán király megbízásából Sajnovics Jánossal a norvégiai Vardöbe utazott, hogy megfigyelje a Vénusz bolygónak 1769 jún.-ában a Napkorong előtt való átvonulását. Ekkor foglalkoztak a finnugor rokonság kérdésével is. Az esemény alapján számította ki először helyesen a Nap-Föld-távolságot. Kora csillagászai közül többen kétségbe vonták számításának helyességét, de a későbbi mérések őt igazolták.

Hazatérte után Hell Miksát nagy nemzetközi elismerés vette körül. Tagja lett a göttingeni, stockholmi, trondheimi, koppenhágai és bolognai akadémiának. Mária Terézia az osztrák tudományos akadémia tervezetének kidolgozásával bízta meg.
Legfőbb szívügye szülőhazája, Magyarország csillagászatának fejlődése volt. Minden jelentős 18. századi csillagászati intézmény az ő közvetlen segítségével épült fel hazánkban. Így elkészült 1776-ban az egri, 1780-ban a budai és 1792-ben a gyulafehérvári csillagvizsgáló. Ő készítette a műszaki terveket, ő segített beszerezni a legkorszerűbb külföldi műszereket. Személyesen gondoskodott a könyvtárak anyagának gazdagításáról is. E csillagvizsgálók leendő csillagászai is az ő keze alatt szerezték meg a szükséges gyakorlatot.
Maga Hell Miksa mindenkor magyarnak vallotta magát ("...Magyarok ők, a mi testvéreink ..." írta a lappokról). Bátyjának bányamérnöki érdemeiért a család magyar nemességet kapott.