Hazánkban és a Kárpát-medencében szinte az ember megjelenésével együtt már megkezdődött a bányászat is: a negyven-ötvenezer (mások szerint mintegy nyolcvanezer) éves lovasi festékanyag- (vörös limonitos-hematitos agyag) bánya. De ebből az időből való kovabányászat nyomait lelték az Avason és a Bükkben is.
Tehát vidékünkön gyakorlatilag mindig folyt valamilyen bányászati tevékenység, és folyik ma is.
Az itt olvasható életrajzok olyan emberekről szólnak, akik a korabeli bányászat élvonalába tartoztak, munkájukkal jelentős, akár nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket értek el.

Faller Gusztáv

Farbaky István

Finkey József

Zsigmondy Vilmos

Herrmann Emil

C. T. Delius

C. Doppler

N. Jacquin

J. T. Peithner